Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A Fishingshop.hu Webáruház
Személyes Adatvédelmi Tájékoztatója

 

 

A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Cégnév: Wobblerek.com Kft.

Székhely és levelezési cím: 2112, Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 17.

Cégjegyzékszám: 13-09-177552

Adószám: 25393899-2-13

Kapcsolattartó: Breza József (Ügyvezető)

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 5653511

Ügyfélszolgálat: +36 306510605

Email cím: bolt@wobblerek.com

 

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Webáruház tevékenységének adatkezeléseinek jogalapjai az egyes adatkezelések részleteinél meghatározásra kerülnek.

Webáruház regisztráció

A regisztráció felhasználói fiók létrehozásával történik az alábbi módon:

–          a Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével,

–          telefonon a +36 306510605 telefonszámon keresztül szóban

Minden esetben szükséges az email cím és jelszó megadása a felhasználói fiók létrehozásához.

Az adatkezelés célja:

–          az Ügyfelek nyilvántartása,

–          Ügyfelek egymástól való megkülönböztetése,

–          Ügyfelekkel való kapcsolattartás,

–          Ügyfél által vásárolt termékek összesítése

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kezelt adatok köre:
rendelési azonosító, megszólítás, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, amennyiben vásárlás történik az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Webáruház regisztráció, azaz email cím és jelszó megadása nem feltétele a rendelésnek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
a következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton              2112, Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 17.
 • e-mail útján             bolt{kukac}wobblerek.com e-mail címen,
 • telefonon                 +36 306510605 számon.

 

Személyes adatok forrása:
érintett által megadott adatok. A Wobblerek.com Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintettől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Wobblerek.com Kft. az adatkezelést megszünteti.

Az adatkezelés időtartama:

 • az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • az Ügyfél utolsó vásárlásától számított 5 év

Megrendelőlap – vásárlás:

 Termék megrendelése az alábbi módon történik:

 • a Webáruház oldalán elérhető űrlap kitöltésével,
 • telefonon a +36306510605 telefonszámon keresztül szóban

 

Előzetes regisztráció nem szükséges megrendeléshez.

 

Az adatkezelés célja:

 • a Webáruházban történő vásárlás,
 • számla kiállítása,
 • Ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése,
 • a megrendelések teljesítése,
 • a vásárlás és fizetés dokumentálása,
 • számviteli kötelezettség teljesítése,
 • kapcsolattartás Ügyféllel

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
rendelési azonosító, név (keresztnév és családi név), szállítási cím, telefonszám, email cím, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó (amennyiben van ilyen), az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. Amennyiben az Ügyfél nem adja meg az ebben a pontban felsorolt adatait, a Társaság nem tudja az Ügyfél megrendelését teljesíteni, mivel ezen adatok az Adásvételi Szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükségesek.

Személyes adatok forrása:
érintett által megadott adatok. A Wobblerek.com Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás valóban az Ügyféltől származott. Amennyiben később kétség merülne fel, hogy a hozzájárulás nem az érintetttől származott, úgy az érintett tiltakozhat az adatai további kezelése ellen és ez esetben a Wobblerek.com Kft. az adatkezelést megszünteti.

Adatkezelés időtartama:
a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattovábbítás

Banki tranzakció:
Wobblerek.com Kft. a bankszámláját az OTP Bank Zrt.-nél vezeti. Bankszámlás átutalás esetén a OTP Bank Zrt. felé továbbításra kerül az Ügyfél neve, a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

Futárszolgálat:
GLS
 General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. Székhely: GLS Európa u. 2., 2351 Alsónémedi, Magyarország Weboldal: www.gls-hungary.com; www.csomag.hu; www.glsconnect.hu Tel.: +36 29 88 66 74Fax: +36 29 88 66 71 Továbbított adatok: családnév, utónév, kiszállítási cím, email cím, telefonszám, vételár (utánvét esetén)
Adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítással kapcsolatos személyes adatkezelésre a GLS mindenkori adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.

Parcelshopon keresztüli átvétel esetén a GLS által biztosított Csomagpontokon lévő üzletek részére továbbított adatok: családnév, utónév, vételár (utánvét esetén) Adatkezelés célja: megrendelt termék átvétele.

 

Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató):
Webtárhely szolgáltató: Mhosting Kft. 

Adatkezelés célja: rendszergazdai tevékenység

 

PANASZBEJELENTÉS:

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2112, Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 17.
E-mail cím: bolt{kukac}wobblerek.com

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Wobblerek.com Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Wobblerek.com Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Wobblerek.com Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Wobblerek.com Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Wobblerek.com Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

–          Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

–          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

–          Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

BP, 2021.05.24.

Fishingshop.hu – Minden jog fenntartva!

 

0
  0
  A kosarad
  Kosár ürítéseVisszatérés az üzletbe
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   cgckvnfm Get 5% off Törzsvevő kupon 5%
   Unavailable Coupons
   2024 Get 10% off 10 % mindenre, kivétel graphiteleader és Yamaga blanks botok
   4cx7ps0k8x5zs Get 5 000 Ft off